https://www.vcura.nl/overige/disclaimer_442____NL

Disclaimer

Het samenstellen van de teksten op de website van Vcura gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

Vcura of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de website van Vcura staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Vcura vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Vcura geen enkele invloed. Vcura of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, als cliënt, aan ons verstrekt worden door de medewerkers van Vcura met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid  behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Vcura en haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de cliënt verstuurd.

Herzien van informatie

Vcura behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de website van Vcura verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Desktop versie