https://www.vcura.nl/landing/eenzaamheid/_481____NL

Eenzaamheid en alleen zijn

Je kunt met een ander zijn, of met anderen, en je toch alleen voelen.

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving.

Eenzaamheid, een definitie

Een definitie van eenzaamheid volgens prof. De Jong Gierveld: "Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties." Uit de definitie volgt dat iemand met weinig contacten niet per se eenzaam hoeft te zijn. Terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam kan voelen. Je bent pas eenzaam als je het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen. Wanneer je vrienden hebt, dan kan je al je gedachten met ze delen. Maar als je eenzaam bent, dan moet je alles in je eentje uitvechten."

Eenzaamheid, enkele gevolgen

Langdurige eenzaamheid heeft fysieke en psychische gevolgen. Vanaf middelbare leeftijd hebben eenzame mensen hogere bloeddruk wat kan leiden tot diverse andere (hart)aandoeningen. Er is een grotere kans op zwaarlijvigheid en eenzamen roken vaker dan niet eenzamen. Ook komen slaapstoornissen vaker voor en slecht slapen leidt tot gebrek aan energie, lusteloosheid of prikkelbaar zijn.
Als mensen de ziekte van Alzheimer krijgen, is de voortgang van deze ziekte sneller bij eenzame mensen. Het risico om te sterven is groter voor eenzame oudere mannen vergeleken met niet-eenzame mannen. Voor vrouwen is dit risico ook groter, maar het verschil is minder groot dan bij mannen.
Aangetoond is dat eenzame mensen minder goed hun aandacht bij een bepaalde taak kunnen houden, minder goed kunnen plannen en activiteiten coördineren. Deze veranderingen in cognitief functioneren maken het moeilijker voor hen om strategieën te bedenken en uit te voeren om hun eenzaamheid te verminderen (Cacioppo& Patrick, 2008). Door de fysieke en cognitieve gevolgen van langdurige eenzaamheid, kunnen ouderen in een negatieve spiraal komen.

Ondersteuning vanuit Vcura

Het verschijnsel eenzaamheid is volop in het nieuws, grote aantallen mensen ondervinden  dagelijks de gevolgen van het gemis van sociale relaties. Langer thuis moeten blijven wonen is een regeringsstandpunt maar niet iedereen kan dat zonder ondersteuning realiseren. Bijkomend fenomeen is dat hoe ouder men wordt hoe meer sociale relaties, in de regel, om je heen wegvallen. Vcura trekt zich dat bijzonder aan en biedt de mogelijkheid samen te zijn en dingen te ondernemen. Ondernemen klinkt zwaar, het gaat soms om de kleine dagelijkse dingetjes die we samen met u kunnen doen. Een paar voorbeelden.

Met u samen

We kunnen met u samen een kopje koffie drinken, de boodschappen doen, gezellig winkelen, een spelletjes doen, even naar buiten, samen (uit) eten, samen wandelen, op visite, voorlezen, knutselen, enz.

Met een groepje mensen

Ook kunnen we samen met anderen mensen activiteiten ondernemen, zo leer je ook weer nieuwe mensen kennen en ontstaan er mogelijk nieuwe vriendschappen. Een paar voorbeelden als groepsactiviteit. We kunnen met een groepje samen koken, eten, sporten, spelletjes doen, levensverhalen samenstellen, foto’s bekijken, muziek luisteren, handwerken, wandelen, soulcollages maken of luisteren naar een gastspreker.

Even er uit

Even uit de dagelijkse sfeer en even iets anders doen is ook vaak prettig. Ook hier biedt Vcura mogelijkheden, weer een paar voorbeelden. We kunnen samen een dagje er op uit of een groepsreis maken, naar een restaurant, naar het theater of de bioscoop of naar een plek waar u al zo lang nog eens naar toe wilt, een golfreis maken, een beurs bezoeken, op familiebezoek of een naar uw wens samengestelde reis (met uw persoonlijke begeleiding) maken.

Mogelijkheden te over om samen met u een stukje eenzaamheid op te lossen, al is het maar voor tijdelijk. Iets om naar uit te kijken en om nog lang over na te praten, hopelijk met anderen!

Desktop versie