https://www.vcura.nl/landing/administratie/_482____NL

Administratie, postverwerking, belastingaangifte, betalingen

 

Administratie

Administratie kent vele vormen. Denk aan het verwerken van bankzaken, betalingen, belastingaangifte, verwerking van de post die u ontvangt en moet versturen, verificatie van rekeningen, aangaan of opzeggen van abonnementen, bezwaren, enz.

Overnemen van uw administratie, altijd schriftelijke rapportage

Vcura kan de zorg voor elke vorm van administratie van u overnemen. Hierbij geldt dat alles wat voor u geregeld wordt alleen in overleg met u gebeurt en alleen na uw uitdrukkelijk akkoord. Verder wordt op met u afgestemde momenten schriftelijk teruggekoppeld wat er in een specifieke periode is verwerkt. Dit kan met u zelf of met één of meerdere contactpersonen die uw belangen behartigen. Wel zo vertrouwd.

Postverwerking

De post die u ontvangt dient veelal tijdig verwerkt te worden. Er kunnen stukken bij zijn die niet lang kunnen blijven liggen. Zo kan een rekening binnen een specifieke termijn betaald moeten worden om een aanmaning en daarmee een (mogelijk) hogere rekening te voorkomen.

Ook komt het voor dat u een rekening ontvangt die niet terecht is, het maken van bezwaar en bewaken dat de rekening niet betaald wordt is voor Vcura vanzelfsprekend.

Daarbij moeten poststukken overzichtelijk gearchiveerd worden om later teruggevonden te kunnen worden. Stel u krijgt een aanmaning waarvan u zeker weet dat er al betaald is, wel zo handig het betaalbewijs terug te kunnen vinden.

Abonnementen

Abonnementen lopen soms stilzwijgend door, jaar na jaar. Mogelijk heeft u geen erg in het automatisch afschrijven van de leverancier en mogelijk heeft u geen behoefte meer aan het abonnement. Vcura zorgt voor het inzichtelijk maken welke abonnementen u heeft lopen en stelt u de vraag of dat nog gewenst is. Zo niet dan wordt het abonnement tijdig opgezegd.

Heeft u een abonnement dat nog elke periode met de hand moet worden betaald en wilt u van de zorg daarvan af dan kan een automatische overschrijving de ideale oplossing zijn.

Telefonische abonnementen of contracten

U kent het wel, gebeld worden door een contactcenter dat u probeert te interesseren voor het aangaan van een abonnement of contract. Vcura merkt dat er regelmatig senioren zijn die ingaan op een ‘mooie aanbieding’ die voor hen zinloos blijkt te zijn maar wel een aanslag doet op de portemonnee. Het voorkomen van het aangaan van dit soort telefonische abonnementen of contracten is niet altijd mogelijk. Waarschuwen en uitleggen waarom niet in te gaan op telefonische abonnementen of contracten is noodzaak. Vcura kan hierbij helpen en in geval er toch een telefonisch abonnement of contract is afgesloten helpen bij bemiddeling of de afspraak ongedaan te maken.

Belastingaangifte

Doet u jaarlijks belastingaangifte en is dat voor u een jaarlijkse berg om tegenop te zien, dan is het uit handen geven van deze belastingaangifte mogelijk een hele verlichting voor u. Belastingwetgeving verandert met grote regelmaat, het bijhouden van de wet- en regelgeving omtrent belastingaangifte is voor een niet ingewijde praktisch ondoenlijk. Vcura werkt samen met specialisten op het gebied van belastingaangifte en zorgt voor een overzichtelijke belastingaangifte die uiteraard alleen in overleg met u kan worden ingediend.

Subsidies, financiële ondersteuning vanuit de overheid

Regelmatig komt het voor dat er voor bepaalde zaken financiële hulp vanuit de overheid mogelijk is. Men is zich daar niet altijd van bewust. Vcura kan uw financiële positie in kaart brengen en, in geval de mogelijkheden er zijn, een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Zo kan er mogelijk sprake zijn van ondersteuning op het gebied van huur voor uw woning (huursubsidie), ondersteuning voor aangepast vervoer, zorghulpmiddelen, zorgtoeslag, enz. Heeft u recht op een PGB (PersoonsGebonden budget) of ondersteuning vanuit de WMO, Vcura kan u helpen met het onderkennen en aanvragen daarvan.

Het wegnemen van de zorg over uw administratie is een hele verlichting, u kunt zich bezighouden met de dingen die u waarschijnlijk leuker vindt om te doen. In geval bijvoorbeeld uw kinderen tot nu uw administratie verzorgden is het voor hen ook prettig dit niet meer te hoeven doen en meer aandacht aan u persoonlijk kunnen besteden.

Desktop versie